Fructus -hanke
(ESR 2020-2023)

Fructus -hanketta (1.4.2020 – 31.3.2023) rahoittaa ESR (Euroopan sosiaalirahasto) sekä Rauman ja Porin kaupungit.  Hankkeen tavoitteena on toimintaan osallistuvien työllistymisen esteiden selvittäminen ja poistaminen. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia arviointityökaluja ja -mittareita, joiden avulla tehostetaan osallistujien eteenpäinohjautumista  työelämään ja/tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan.  

Hanke tarjoaa asiakkaalle mm. kuntouttavaa työtoimintaa sekä ryhmä -ja yksilövalmennusta, joiden kautta voi edetä pienin askelin kohti työelämää.  Hankkeen päättyessä luodaan toimintamalli, jonka toivomme olevan mallinnettavissa myös muihin organisaatioihin. 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta Fructus-hankkeessa koostuu aina yhdessä suunnitelluista työtehtävistä, yksilövalmennuksesta ja ryhmätoiminnasta. Työtehtävien kirjo on laaja ja räätälöitävissä asiakkaan tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, sillä teemme yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Toiminta on jaksotettu kolmeen vaiheittain vastuuttavaan kokonaisuuteen, jolloin varmistetaan eteneminen turvallisesti omien voimavarojen mukaan. 

Teematyöpajat

Järjestämme tasaisin väliajoin teematyöpajoja asiakkaiden toiveista ja tarpeista nousseiden teemojen mukaan. Teematyöpajat voivat olla esimerkiksi psykologin luotsaamia tunteenhallintaan liittyviä kokonaisuuksia, hyvinvointiin liittyviä ryhmiä, valokuvausta, liikuntaa tai mitä vain. Käytämme tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita erilaisilta alueilta.

Työpajoihin osallistuminen sidotaan osaksi asiakkaan hankejaksoa.

Miten mukaan toimintaan?

Fructus – hankkeeseen tullaan aikuissosiaalityön tai TE-palveluiden kautta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, voit ottaa yhteyttä edellä mainittuihin tahoihin tai tiedustella ensin suoraan meiltä tämän hetken paikkatilannetta sekä mahdollisuutta tutustumiskäyntiin. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Tätä verkkosivua rakennetaan ja ylläpidetään yhteistyössä hankkeen työntekijöiden ja osallistujien kanssa.

Verkkosivu toimii asiakastöiden harjoittelun ja julkaisun alustana. Tavoitteena on: 

  • Löytää kiinnostavaa tekemistä
  • Opiskeluvalmiuksien kasvattaminen
  • Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • Ryhmätyövalmiudet
  • Media- ja ICT-alan mahdollisuuksiin tutustuminen
  • Alan kurssien suorittaminen opinnollistamalla
  • Opitun tiedon, taidon ja kokemuksien jakaminen muille